Przyłączenie kanalizacji – zasady prawne

Przyłączenie kanalizacji odbywa się na zasadach przepsiów o zbiorowym odporwadzaniu ścieków. Te przepisy nakładają na przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne obowiązek przyłączenia budynku do kanalizacji jeśli zostały spełnione normy przewidziane regulaminem gimny.

Starając się o przyłączenie kanalizacji na własny koszt musimy liczyć się z obowiązkiem zapewnienia przyłączenia. Innymi słowy to na osobie, która zgłasza chęć przyłączenia ciążą koszty wykonania instalacji.