Układ instalacji wodnej

Niezależnie czy instalacja wodna będzie prowadziła wodę z wodociągu czy ze studni, jest ona zawsze instalowana w ten sam sposób.

Układ centralny

Rura doprowadza zimną wodę do urządzenia grzewczego a następnie układane są dwa rodzaje rur do każdej baterii: doprowadzające ciepłą i zimną wodę. W sytuacji gdy punkt poboru wody jest daleko od całej instalacji praktyką jest montowanie dodatkowych przewodów cyrkulacyjnych dzięki temu woda stale krąży w instalacji i nie wytraca ciepła.

Układ z podgrzwaczami

Gdy przy każdej baterii przewidziano podgrzewacz wówczas instalacja zakłada jedynie montaż rur z zimną wodą.