Przepisy prawa związane z projektami i usytuowaniem domów

Decydując się na zakup projektu domu, lub zlecenie jego wykonania, powinniśmy mieć świadomość, że nie na każdej działce możemy wybudować dom marzeń. Przepisy techniczne ściśle bowiem definiują warunki budowy domu.

Usytuowanie domu – przepisy prawa

Według prawa dom musi znajdować się w odległości 3 m od granicy, dla ścian nieposiadających otworów, oraz 4 m jeśli ściany mają drzwi i okna. Do tych warunków nie zalicza się pewnych elementów domu, które mogą być położone bliżej granicy, wśród nich: gzymsy, rampy, schody, okapy, tarasy, galerie i daszki nad wejściem – wszystkie te obiekty mogą być położone w odległości 1,5 m od granicy działki.

Projekt domu na wąską działkę – przepisy prawa

Prawo mówi jednak o sytuacjach, w których możliwa jest budowa domu oddalonego od granicy 1,5m. Prawo dozwala na takie budowy w przypadku gdy szerokość działki nie przekracza 16 m. Nie zmienia to jednak innych przepisów – projekt takiego domu nie może przewidywać na ścianie położonej mniej niż 3 m od granicy żadnych otworów. Innymi słowy w takiej ścianie nie można zaprojektować ani drzwi, ani okien.

Bliźniacze domy – przepisy prawa

Domy bliźniacze to jedyna forma jaką dopuszcza prawa, na budowę domu „w granicy”. Prawo dopuszcza zbudowanie domu przy samej granicy pod warunkiem, że będzie on przylegał całą jedną ścianą do domu na sąsiadującej działce.